LEDERATA

11 kW
8 kW 120 mm
4 kW 10-14 Pa
80 Tertiary / Tercijarno
490x560x950 mm
300x370x370 mm
102 Kg

► Piktogrami

 

Opis

Osnovne informacije

LEDERATA je jedna od najprodavanijih TIM SISTEM peći.

Pruža optimalno i ekonomično grejanje za svaki dom i veoma je lako prenosiva i jednostavna za rukovanje. Dimovodna cev na gornjoj ploči omogućava uštedu prostora.

Greje zračenjem toplote i strujanjem  toplog vazduha. Gornja ploča i vrata ložišta su napravljeni od livenog gvožđa, a ložište od vermikulita i sivog liva.

LEDERATA je dostupna 6 različitih verzija sa bočnim stranicama od keramike. Poseduje visoku energetsku efikasnost i optimalnu toplotnu snagu uz minimalnu potrošnju.

Veliko ložište je obloženo šamotnim ciglama na bokovima i sivim livom sa leđne stranei skokovi temperature ne utiču negativno na konstrukciju peći, a kvalitet dimnih gasova je izuzetno visok zbog visokih temperatura u ložištu. Mogu se koristiti drvene cepke i do 35cm, a ukoliko ih postavljate diagonalno i od 40cm.

Pepeljara je laka je čišćenje a pored donjeg dela vrata nalazi se ručica za istresanje rešetke ložišta koja omogućava lako istresanje pepela u pepeljaru i bolji dotok vazduha u ložište.

Vatrostalno staklo je prvoklasno ROBAX-SHOTT staklo.

Kontrola dotoka primarnog vazduha u ložište nalazi se na donjem delu vrata ložišta.

Prostor za odlaganje drveta i opreme za čišćenenje peći ispod ložišta.

Konstrukcija je od čeličnog lima i sivog liva.

Vrata i staklo su pažljivo zaptiveni vatrostalnom bezazbestnom vrpcom.

Ukoliko vrata imaju i ugrađenu samozatvarajuću oprugu, peć se može montirati i na dimnjak na kome su i druga grejna tela.

Kontrolom dotoka vazduha postižu se kvalitetni dimovodni gasovi i optimalna efikasnost i snaga.

Preuzimanje

PDF