Back to top
Share

SERVIS I INSTALACIJA PEĆI I KOTLOVA NA PELET I DRVA

Poštovani kupci,

Servisiranje Vaših peći u garantnom periodu od dve godine obavljaju distributeri koji su u Srbiji organizovani na teritorijalnom principu a u saradnji sa prodavnicom u kojoj ste kupili proizvod.
Garancija je važeća od dana nabavke što kupac dokazuje overenim i potpisanim Protokolom.
Protokol sadrži detalje adrese kupca, datuma, potpis i pečat prodavca ili njegovog servisera.
Detaljan Protokol o garanciji mora biti izrađen od strane prodavca TIM SISTEM proizvoda.

Garancija će biti priznata pod sledećim uslovima:

Proizvodom je rukovano u skladu sa ovim Uputstvom.
Proizvod nije fizički oštećen.
Protokol o garanciji je overen od strane prodavca TIM SISTEM proizvoda ili njegovog servisera.

U slučaju da želite da remontujete Vašu peć ili štednjak nakon isteka garantnog roka, možete to učiniti u dogovoru sa distributerom koji će to učiniti u koordinaciji sa TIM SISTEMOM.

Ukoliko želite da neku manju popravku peći ili štednjaka obavite sami, rezervne delove mozete poručiti direktno u fabrici i platitih pouzećem.

Kontakt servisera

Područje Beograda i Šumadije: 063-10-66-553

Podruje Vojvodine: 062-80-74-215

Područje zapadne, istočne i južne Srbije: 062-80-74-216

 

radno vreme: 07.00-15.00