prodaja@timsistem.rs
nabavka@timsistem.rs
servis@timsistem.rs

SERVIS I INSTALACIJA PEĆI I KOTLOVA NA PELET I DRVA

Poštovani kupci,

Servisiranje Vaših peći u garantnom periodu od dve godine obavljaju distributeri koji su u Srbiji organizovani na teritorijalnom principu a u saradnji sa prodavnicom u kojoj ste kupili proizvod.
Garancija je važeća od dana nabavke što kupac dokazuje overenim i potpisanim Protokolom.
Protokol sadrži detalje adrese kupca, datuma, potpis i pečat prodavca ili njegovog servisera.
Detaljan Protokol o garanciji mora biti izrađen od strane prodavca TIM SISTEM proizvoda.

Garancija će biti priznata pod sledećim uslovima:

Proizvodom je rukovano u skladu sa ovim Uputstvom.
Proizvod nije fizički oštećen.
Protokol o garanciji je overen od strane prodavca TIM SISTEM proizvoda ili njegovog servisera.

U slučaju da želite da remontujete Vašu peć ili štednjak nakon isteka garantnog roka, možete to učiniti u dogovoru sa distributerom koji će to učiniti u koordinaciji sa TIM SISTEMOM.

Ukoliko želite da neku manju popravku peći ili štednjaka obavite sami, rezervne delove mozete poručiti direktno u fabrici i platitih pouzećem.

1.SOBNE PEĆI I ŠTEDNJACI NA DRVA

servis@timsistem.rs
radno vreme: 07.00-15.00
mobilni telefon: 063-10-66-553

2. PROIZVODI ZA ETAŽNO GREJANJE NA DRVO I PELET

Servisna mreza DOMING

Servisna mreza ETAŽ