prodaja@timsistem.rs
nabavka@timsistem.rs
servis@timsistem.rs

Zašto peći na drva?

Peći i šporeti na drvo ili pelet su idealno rešenje za svakog ko želi lepotu i toplinu razigranog plamena u svom domu.Savremena tehnologija, moderne tehnike sagorevanja i vrhunski napravljeni proizvodi omogućuju kvalitetno sagorevanje a samim tim i grejanje…

Servis

Servisiranje Vaših peći u garantnom periodu od dve godine obavljaju distributeri koji su u Srbiji organizovani na teritorijalnom principu a u saradnji sa prodavnicom u kojoj ste kupili proizvod.
Garancija je važeća od dana nabavke što kupac dokazuje overenim i potpisanim protokolom…

Gde kupiti

Prodaja TIM SISTEM proizvoda u Srbiji je organizovana preko:

Distributera za Program peći za sobno grejanje

Distributera za Program etažnog (centralnog) grejanja

Pozovite distributera i raspitajte se o najbližoj prodavnici.

Naši dobavljači znaju da odbijamo svaki materijal koji ne odgovora našim visokim standardima. Za nas je samo najbolje dovoljno dobro.

GRUPE PROIZVODA